Hiện tại mình đang bận một số dự án trên công ty nên sẽ không có thời gian nhiều dành cho blog, tạm thời sẽ không có bài viết mới, còn email, bình luận và tin nhắn facebook thì mình vẫn sẽ cố gắng trả lời.

Blog Phở Code cung cấp các bài hướng dẫn lập trình bằng các công nghệ/nền tảng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mục tiêu của blog là cung cấp các bài hướng dẫn giúp bạn đọc tiếp cận về các công nghệ mới nhất một cách nhanh chóng, dễ hiểu nhất.


Danh sách tutorial


Sắp viết

  • [Language] Java
  • [GUI] JavaFX
  • [Language] Rust
  • [Game] Java 3D | OpenGL