Angular – Cài đặt


Được đăng vào ngày 10/01/2017 | 0 bình luận
Đánh giá bài viết

Đầu tiên chúng ta sẽ cần cài Node.js vì chúng ta sẽ cài Angular thông qua hệ thống npm, ngoài ra trong npm còn có gói TypeScript, nếu thích thì bạn có thể cài các trình biên dịch khác cũng được, chẳng hạn như trong VisualStudio, Sublime, Emacs… cũng có trình để dịch TypeScript.

Để cài đặt Node.js thì bạn có thể xem bài này, ở đây mình dùng Node phiên bản 4.5.0.

Cài TypeScript

Sau đó bạn mở Command Prompt (cmd) trên Windows ra và gõ lệnh npm install -g typescript để node cài đặt gói typescript.

C:\>npm install -g typescript

Ở đây phiên bản typescript của mình là phiên bản 2.1.4

Cài Angular

Nếu bạn có cài Git trên máy thì chỉ cần mở Command Prompt (cmd) lên, chuyển đến thư mục mà bạn muốn cài bằng lệnh cd, sau đó gõ lệnh

git clone https://github.com/angular/quickstart.git quickstart

 là được, và chúng ta sẽ được một thư mục có tên quickstart.

Nếu không cài Git thì bạn có thể download và giải nén tại địa chỉ:

https://github.com/angular/quickstart/archive/master.zip

Sau đó bạn chuyển thư mục hiện tại trong Command Prompt vào thư mục quickstart đó rồi chạy lệnh npm install để npm cài các module cần thiết, vậy là đã xong.

Ví dụ

Trong thư mục quickstart còn có một thư mục tên là app, đây là một project viết mẫu để chúng ta có thể xem, thực ra cũng chẳng có gì nhiều trong đó, để chạy được project này thì trong Command Prompt bạn dùng lệnh npm start.

Angular sẽ tự mở trình duyệt đến địa chỉ http://localhost:3000, và bạn sẽ thấy kết quả như hình dưới.Trả lời


Lưu ý: bọc code trong cặp thẻ [code language="x"][/code] để highlight code.


Ví dụ:


[code language="cpp"]


    std::cout << "Hello world";


[/code]Các ngôn ngữ được hỗ trợ gồm: actionscript3, bash, clojure, coldfusion, cpp, csharp, css, delphi, diff, erlang, fsharp, go, groovy, html, java, javafx, javascript, latex, matlab, objc, perl, php, powershell, python, r, ruby, scala, sql, text, vb, xml.

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *