Go

Go (hay còn gọi là Golang) là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được tạo ra bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson tại Google vào năm 2007. Đây là một ngôn ngữ lập trình biên dịch dựa trên Algol và C.

Ngôn ngữ này được giới thiệu vào tháng 11 năm 2009, được sử dụng chủ yếu cho các sản phẩm của Google và một số ít công ty khác. Trình biên dịch Go của Google có tên “gc”, là một phần mềm mã nguồn mở nhắm đến các hệ điều hành Linux, OS X, Windows và một số phiên bản của họ Unix, ngoài ra kể từ năm 2015 còn nhắm đến các hệ điều hành di động.

(Wikipedia)