Go – Lập trình Go

Chào bạn đến với series lập trình với ngôn ngữ Go (hay còn gọi là Golang). Series này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Go. Series này không yêu cầu bạn phải có kiến thức nền tảng nào.

Series này tham khảo từ cuốn An Introduction to Programming in Go được viết bởi Caleb Doxsey.

Mục lục

Go

Go là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế dựa trên tư duy lập trình hệ thống. Go được phát triển bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson tại Google vào năm 2007. Điểm mạnh của Go là bộ thu gom rác và hỗ trợ lập trình đồng thời (tương tự như đa luồng – multithreading). Go là một ngôn ngữ biên dịch như C/C++, Java, Pascal… Go được giới thiệu vào năm 2009 và được sử dụng hầu hết trong các sản phẩm của Google.