Android – Lập trình Android

Chào mừng bạn đến với series lập trình Android. Series này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình Android. Để có thể hiểu các kiến thức của series bạn cần phải nằm được kiến thức lập trình Java cơ bản hoặc các ngôn ngữ tương đương như C++, C#… Ngoài ra bạn còn phải nắm được kiến thức về lập trình hướng đối tượng.

Mục lục

Android

Android là một hệ điều hành họ Linux được thiết kế để chạy trên các thiết bị di động như smartphone, tablet, smart TV, đồng hồ thông minh, nhà thông minh… Ngôn ngữ lập trình Android là một ngôn ngữ được phát triển từ Java.