Android – Lập trình Android

Số bài: 26

Series này cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình Android. Để có thể hiểu các kiến thức của series bạn cần phải nằm được kiến thức lập trình Java cơ bản hoặc các ngôn ngữ tương đương như C++, C#… Ngoài ra bạn còn phải nắm được kiến thức về lập trình hướng đối tượng.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+