Java 2D – Lập trình đồ họa 2D với Java

Số bài: 12

Trong series này, bạn sẽ được học cách tạo các ứng dụng 2D với Java. Series này yêu cầu bạn phải nắm vững các kiến thức lập trình cơ bản của ngôn ngữ Java hoặc các ngôn ngữ tương đương như C++, C#… Ngoài ra bạn cũng cần phải nắm rõ các khác niệm trong lập trình hướng đối tượng. Series này tham khảo từ ZetCode.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+