Java 8 – Lập trình Java 8

Đây là series lập trình Java 8, series này sẽ đi vào tìm hiểu những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Java và giới thiệu những tính năng mới nhất của phiên bản Java SE 8. Bạn không cần phải có kiến thức cơ bản nào để theo học series này.

Mục lục

Java 8

Java 8 là phiên bản mang tính cách mạng của nền tảng lập trình số 1 thế giới. Đây là bản cập nhật lớn từ mô hình lập trình Java, ngôn ngữ Java cho tới các thư viện. Java 8 chứa đựng những tính năng cao cấp, dễ sử dụng, bảo mật và hiệu suất cao.