Java Swing – Lập trình GUI với Java Swing

Chào mừng bạn đến với series hướng dẫn lập trình GUI với Java Swing. Series này cung cấp các kiến thức cần thiết để bạn có thể tạo bất kì một ứng dụng GUI nào với Java Swing. Để có thể tiếp thu tốt nhất bạn cần phải có kiến thức lập trình cơ bản của Java hoặc các ngôn ngữ tương đương, ngoài ra bạn cũng cần phải có kiến thức về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. Series này tham khảo từ ZetCode.

Mục lục

Swing

Java Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Nó được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) API và được viết hoàn toàn bằng Java. Không giống AWT, Java Swing cung cấp các thành phần (Component) gọn nhẹ và độc lập nền tảng. Javax.swing. (theo vietjack)