NodeJS – Lập trình web với Node.js

Mình xin giới thiệu với các bạn series lập trình web với Node.js. Series này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về web framework đang phổ biến hiện nay là Node.js. Bạn cần có kiến thức về lập trình JavaScript hoặc các ngôn ngữ lập trình tương đương, kiến thức về cơ sở dữ liệu và một ít kiến thức về web front-end như HTML, CSS để có thể học series này.

Series này tham khảo từ cuốn Node Web Development, 2nd Edition được viết bởi David Herron.

Mục lục

NodeJS

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web. Chương trình được viết bằng JavaScript, sử dụng kỹ thật điều khển theo sự kiện, nhập/xuất không đồng bộ để tối thiểu tổng chi phí và tối đại khả năng mở rộng. Node.js bao gồm có V8 JavaScript engine của Google, libUV, và vài thư viện khác.

Node.js được tạo bởi Ryan Dahl từ năm 2009, và phát triển dưới sự bảo trợ của Joyent.

Vài môi trường tương tự được viết trong các ngôn ngữ khác bao gồm Twisted cho Python, Perl Object Environment cho Perl, libevent cho C và EventMachine cho Ruby. Khác với hầu hết các chương trình Javascript, Nodejs không chạy trên một trình duyệt mà chạy trên Server. Node.js sử dụng nhiều chi tiết kỹ thuật của CommonJS. Nó cung cấp một môi trường REPL cho kiểm thử tương tác.

Node.js được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

(Wikipedia).