NodeJS – Lập trình web với Node.js

Số bài: 23

Series này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về web framework đang phổ biến hiện nay là Node.js. Bạn cần có kiến thức về lập trình JavaScript hoặc các ngôn ngữ lập trình tương đương, kiến thức về cơ sở dữ liệu và một ít kiến thức về web front-end như HTML, CSS để có thể học series này.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+