Django – Lập trình web với Python Django

Số bài: 21

Series này yêu cầu bạn phải nắm vững kiến thức về lập trình Python hoặc các ngôn ngữ script tương đương như PHP, Perl, Ruby… và kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hoàn tất series này bạn sẽ biết cách xây dựng các ứng dụng web một cách nhanh chóng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.

Django là một web framework miễn phí mã nguồn mở được viết bằng Python. Django sử dụng mô hình Model-View-Control (MVC). Django được phát triển bởi Django Software Foundation(DSF) – một tổ chức phi lợi nhuận độc lập.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+