Python – Lập trình Python

Số bài: 20

Trong series này, bạn sẽ được học các khái niệm cơ bản và nâng cao của ngôn ngữ lập trình Python. Series này tham khảo từ ZetCode.

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, python hoàn toàn tạo kiểu động, cấp phát bộ nhớ động. Mục đích ra đời của Python là cung cấp một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc rõ ràng, sáng sủa, thuận tiện cho người mới học lập trình.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+