Python Tkinter – Lập trình GUI với Tkinter

Số bài: 7

Trong series này, bạn sẽ học các khái niệm cơ bản trong lập trình GUI với Python sử dụng Tkinter. Series này phù hợp với những người mới học lập trình lẫn những lập trình viên chuyên nghiệp. Series này tham khảo từ ZetCode.
Tkinter là một gói trong Python có chứa module Tk hỗ trợ cho việc lập trình GUI. Tk ban đầu được viết cho ngôn ngữ Tcl. Sau đó Tkinter được viết ra để sử dụng Tk bằng trình thông dịch Tcl trên nền Python.

Mục lục

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+