Qt 5 C++ – Lập trình GUI với Qt 5

Trong loạt bài viết này, bạn sẽ được học về cách xây dựng ứng dụng giao diện đồ họa người dùng (hay còn gọi là GUI) với Qt5 và C++. Loạt bài này phù hợp với người mới bắt đầu học lập trình lẫn những lập trình viên chuyên nghiệp. Phiên bản C++ được dùng ở đây là C++11. Series tham khảo từ ZetCode.

Mục lục

Về Qt

Qt là một framework đa nền tảng. Một số ứng dụng phổ biến được viết từ Qt có thể kể đến như KDE, Opera, Google Earth, và Skype. Qt lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 5 năm 1995. Qt có thể được dùng để phát triển ứng dụng mã nguồn mở lẫn các ứng dụng dành cho doanh nghiệp.