OpenGL – Học lập trình Game Engine với OpenGL

Tutorial này tạm dừng ra video mới.

Giới thiệu với các bạn series Lập trình Game Engine với OpenGL, series này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về đồ họa 3D, cơ chế graphics pipeline của OpenGL phiên bản 3.0 trở lên và một số kỹ thuật thường dùng trong game 3D.

Mục lục

OpenGL

OpenGL (tiếng Anh Open Graphics Library) là một tiêu chuẩn kỹ thuật đồ họa có mục đích định ra một giao diện lập trình ứng dụng (tiếng Anh: API) đồ họa 3 chiều. OpenGL cũng có thể được dùng trong các ứng dụng đồ họa 2 chiều. Giao diện lập trình này chứa khoảng 250 hàm để vẽ các cảnh phức tạp từ những hàm đơn giản. Nó được dùng rộng rãi trong các trò chơi điện tử. Ngoài ra nó còn dùng trong các ứng dụng CAD, thực tế ảo, mô phỏng khoa học, mô phỏng thông tin, phát triển trò chơi. OpenGL còn có một đối thủ cạnh tranh là DirectX của Microsoft. (Wikipedia)