Rails – Lập trình web với Ruby on Rails

Xin giới thiệu với bạn series lập trình web với Ruby on Rails. Series này sẽ cung cấp các kiến thức về một trong các web framework nổi tiếng hiện nay là Ruby on Rails. Để theo học series này bạn cần có kiến thức về lập trình với ngôn ngữ Ruby, một chút kiến thức về các ngôn ngữ front-end như HTML, CSS, Javascript…, kiến thức về cơ sở dữ liệu và cách sử dụng một số lệnh command cơ bản.

Series này lược dịch và tham khảo từ cuốn Agile web development with Rails 4.

Mục lục

Rails

Ruby on Rails (viết ngắn gọn là Rails) là một web framework được viết bằng ngôn ngữ Ruby. Rails được giới thiệu lần đầu vào năm 2004 bởi một lập trình viên người Đan Mạch là David Heinemeier Hansson, và sau đó đã nhanh chóng phát triển trở thành một trong những web framework phổ biến. Một số công ty lớn sử dụng Rails là Airbnb, Base-camp, Github, Kickstarter, Shopify…