Rails – Lập trình web với Ruby on Rails

Số bài: 32

Series này sẽ cung cấp các kiến thức về một trong các web framework nổi tiếng hiện nay là Ruby on Rails. Để theo học series này bạn cần có kiến thức về lập trình với ngôn ngữ Ruby, một chút kiến thức về các ngôn ngữ front-end như HTML, CSS, Javascript…, kiến thức về cơ sở dữ liệu và cách sử dụng một số lệnh command cơ bản.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+