Ruby – Lập trình Ruby

Chào mừng bạn đến với series lập trình Ruby. Series này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình Ruby. Series này được tham khảo từ ZetCode.

Mục lục

Ruby

Ruby là một ngôn ngữ lập trình động, hướng đối tượng đa mục đích. Tác giả của Ruby là một lập trình viên người Nhật tên là Yukihiro Matsumoto. Ruby xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1995. Ruby hỗ trợ nhiểu mô hình lập trình truyền thống như lập trình động, lập trình phản xạ, lập trình mệnh lệnh và lập trình hướng đối tượng.