Ruby – Lập trình Ruby

Số bài: 17

Series này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình Ruby. Series này được tham khảo từ ZetCode.

Ruby là một ngôn ngữ lập trình động, hướng đối tượng đa mục đích. Tác giả của Ruby là một lập trình viên người Nhật tên là Yukihiro Matsumoto. Ruby xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1995. Ruby hỗ trợ nhiểu mô hình lập trình truyền thống như lập trình động, lập trình phản xạ, lập trình mệnh lệnh và lập trình hướng đối tượng.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+