Rust – Lập trình Rust

Số bài: 32

Series này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Rust. Rust là ngôn ngữ lập trình hệ thống có tốc độ thực thi cực kỳ nhanh, ngăn chặn các lỗi segfaults, và đảm bảo thread safety. (rust-lang.org)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+