Hướng dẫn build thư viện OpenCV trên Windows


Được đăng vào ngày 18/01/2016 | 0 bình luận


Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn build thư viện OpenCV trên Windows bằng trình biên dịch MinGW.

Các công cụ cần thiết gồm có:

  • MinGW: các bạn có thể không cần download lại vì thường nếu các bạn đã cãi sẵn một số IDE phổ biến như DevC++, CodeBlocks hay Qt Creator thì MinGW đã có sẵn trong các IDE này rồi. Nếu chưa thì các bạn download tại trang chủ http://www.mingw.org/
  • Cmake: các bạn download lại http://cmake.org/
  • OpenCV: download tại http://opencv.org/downloads.html

Các bạn tải về các công cụ cần thiết và cài/giải nén, tất cả các công cụ trên mình khuyến khích các bạn cài/giải nén vào các đường dẫn ngắn gọn, dễ tìm và không nên có khoảng trắng (ví dụ không cài vào các thư mục như “Program Files”, “Program Files(x86)”…). Ở đây opencv mình giải nén tại c:/opencv. Các bạn vào trong thư mục opencv và tạo một thư mục mới mang tên tùy thích (ví dụ mình đặt tên là build-new), đây là thư mục để chúng ta chứa thư viện liên kết động sau khi đã được build từ source ra.

Sau khi đã cài đặt xong các công cụ cần thiết, các bạn mở cmake lên.

  • Tại “Where is the source code”, các bạn chỉ đường dẫn đến thư mục C:/opencv/sources
  • Tại “Where to build the binaries”, các bạn chỉ đường dẫn đến thư mục C:/opencv/build-new

Capture

Sau đó các bạn bấm Configure, tại hộp thoại mới, trong menu sổ xuống các bạn chọn là MinGW Makefiles, ở dưới các bạn chọn Specify native compilers. Rồi bấm next.

Capture

Tại hộp thoại tiếp theo, các bạn chỉ đường dẫn tới MinGW/bin/gcc.exe đối với C và MinGW/bin/g++.exe đối với C++ rồi bấm finish.

Capture

Sau đó các bạn đợi cho cmake configure. Bây giờ các bạn tìm đến dòng WITH_IPP và bỏ check dòng này đi rồi bấm nút Generate và đợi cmake làm việc.

Capture

Bây giờ các bạn mở cmd lên, gõ 2 dòng lệnh sau:

cd C:\opencv\build-new
C:\MinGW\bin\mingw32-make

Lệnh cd chuyển thư mục hiện tại đến thư mục build-new còn mingw32-make là trình make của MinGW. Sau đó các bạn đợi cho MinGW làm việc, phần này có thể mất 5 phút.

Untitled

Tiếp theo các bạn gõ lệnh:

C:\MinGW\bin\mingw32-make install

Rồi đợi đến 100% là xong.

Untitled

Sau khi đã build xong, thư viện của các bạn sẽ nằm ở thư mục build-new/install, trong đó các file header nằm trong thư mục include, còn các file thư viện nhị phân nằm trong thư mục x86/mingw/bin.

Đến đây các bạn có thể sử dụng thư viện này cho các project của mình rồi.

Được đăng vào ngày 18/01/2016