Liên hệ

Lưu ý: mình chỉ trả lời nếu nội dung email “đáng” để trả lời. Mình sẽ gần như không trả lời những nội dung sau:

  • Hỏi bài tập code.
  • Hỏi khi nào viết bài lại.
  • Các câu hỏi sơ đẳng như: “vì sao localhost:xx của mình không hiện ra gì cả, “mình bị lỗi NullPointerException thì phải làm sao”, “sao mình import mà nó báo không được”…v.v