Home

Blog Phở Code đang ở trạng thái Archived. Điều này nghĩa là website và tên miền phocode.com vẫn online, tuy nhiên blog sẽ không xuất bản bài viết nữa, bạn vẫn có thể gửi bình luận nhưng mình sẽ không trả lời.

Các bạn có thể gửi email cho mình tại phocode7@gmail.com hoặc qua tin nhắn Facebook.

Tại sao lại dừng viết?

Nhận thấy mấy framework, library… phát triển quá nhanh, vài tháng lại update phiên bản mới, mấy bài viết của mình thành ra bị lỗi thời. Mình thấy quá khó để vừa cập nhật các bài viết cũ, vừa viết thêm bài mới, nên mình đã chọn giải pháp: “Khó quá bỏ qua” :)).

=== Danh sách tutorial ===