Haskell – Cài đặt

[Đọc bài này mất trung bình 3 phút]

Lưu ý: phần này hướng dẫn cách cài đặt Haskell phiên bản 8.10.1 trên Windows 10. Phiên bản mới hơn hoặc các hệ điều hành khác có thể có cách cài khác.

Haskell có 3 bộ cài đặt là Minimal Installers, StackHaskell Platform. Chúng ta sẽ cài bộ Haskell Platform.

Chúng ta phải sử dụng trình Powershell dưới quyền Administrator trên Windows thì mới có thể cài được. Để mở Powershell thì chúng ta có thể bấm phím Windows+X và chọn Windows Powershell (Admin).

Cài đặt Chocolatey

Chocolatey là một trình quản lý phần mềm dành cho Windows. Đầu tiên chúng ta phải chạy lệnh sau:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process

Lệnh này cho phép Powershell bỏ qua các bước kiểm tra độ an toàn của các phần mềm không rõ nguồn gốc. Dĩ nhiên ở đây chúng ta chỉ cài những thứ mà chúng ta biết rõ là an toàn, nên chỉ cần gõ A hoặc Y rồi Enter là xong.

Tiếp theo chúng ta chạy lệnh sau để cài Chocolatey:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

Nếu khi cài mà cũng được hỏi thì chỉ cần gõ A hoặc YEnter.

Cài Haskell Platform

Sau khi đã cài xong Chocolatey, chúng ta chạy lệnh sau để cài Haskell Platform

choco install haskell-dev

Quá trình cài có thể mất vài phút.

Cuối cùng chúng ta chạy lệnh sau là xong.

refreshenv

Kiểm tra

Để kiểm tra xem Haskell Platform đã được cài đặt thành công chưa thì chúng ta chạy lệnh ghci. Nếu ra tương tự như hình dưới đây là thành công.

GHCI (Glasgow Haskell Compiler) là trình biên dịch dành cho ngôn ngữ Haskell. Khi chạy lệnh này thì chúng ta sẽ được sử dụng trình shell riêng của Haskell. Để thoát trình shell này thì chúng ta gõ :quit rồi Enter, lưu ý phải có dấu 2 chấm : trước quit.

Từ đây chúng ta có thể dùng ghci ở Powershell hay trình Command Prompt truyền thống đều được.

1 bình luận về “Haskell – Cài đặt

  1. Pingback: Haskell – Lập trình chức năng với Haskell | Phở Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.