Android – Support Library

Rate this post

Khi chúng ta phát triển ứng dụng trên các hệ điều hành mới như từ phiên bản 5.x trở lên, mà muốn ứng dụng có thể chạy được trên các hệ điều hành cũ hơn thì chúng ta phải có biện pháp để hỗ trợ. Biện pháp đó là sử dụng Support Library, đây là một tập các thư viện cung cấp các hàm API tương thích với các hệ điều hành cũ. Support Library cũng có nhiều phiên bản, mỗi phiên bản sẽ có những tính năng khác nhau.

Mặc dù từ bài đầu tiên cho đến bây giờ chúng ta rất ít khi sử dụng các Support Library, tuy nhiên khi làm ứng dụng thực tế thì hầu như chúng ta sẽ phải dùng đến chúng để ứng dụng của chúng ta có thể chạy được trên càng nhiều thiết bị càng tốt.

Các tính năng của Support Library

Support Library có nhiều phiên bản, mỗi phiên bản hỗ trợ một số tính năng nhất định với một vài dòng hệ điều hành nhất định. Để có thể sử dụng Support Library một cách hiệu quả nhất, chúng ta cần phải biết phiên bản nào hỗ trợ những cái gì.

Bảng dưới đây mô tả phạm vi sử dụng của từng phiên bản Support Library:

Phiên bản Nội dung
v4 Tương thích với hệ điều hành Android 1.6 (API 14) trở lên.
v7 Tương thích với hệ điều hành Android 2.1 (API 17) trở lên.
v8 Tương thích với hệ điều hành Android đầu tiên (API 8) trở lên.
v13 Tương thích với hệ điều hành Android 3.2 (API 13) trở lên.

Chi tiết các tính năng trong từng phiên bản có thể xem ở đây.

Cài đặt Support Library

Chúng ta cài đặt thư viện Support Library từ Android SDK→Extras→Android Support Library

Bạn có thể sẽ cần phải chạy Android SDK dưới quyền Administrator và check vào nút Obsolete nếu không thấy Support Library hiện ra.

Capture

Sau khi cài xong, bộ thư viện này sẽ nằm trong thư mục /extras/android/support.

Khi viết ứng dụng có sử dụng các thư viện Support Library, bạn nên khai báo phiên bản API thấp nhất mà ứng dụng hỗ trợ trong file AndroidManifest.xml, ví dụ bạn sử dụng Support Library v13, tức là ứng dụng của bạn hỗ trợ Android 3.2 trở lên, thì trong file AndroidManifest.xml bạn khai báo như sau:

<uses-sdk
   android:minSdkVersion="13"
   android:targetSdkVersion="22" />

Trong đó android:minSdkVersion là thuộc tính khai báo phiên bản hệ điều hành thấp nhất mà ứng dụng hỗ trợ. Thuộc tính này sẽ báo cho Google Play biết ứng dụng của chúng ta tương thích với phiên bản nào.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Thông báo cho tôi qua email khi
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments