NodeJS – Sử dụng Node

3.3/5 - (7 votes)

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Node.

Chạy file mã nguồn Node

Bạn có thể mở terminal lên và gõ lệnh node --help để xem hướng dẫn sử dụng Node (bằng tiếng Anh).

C:\User\PhoCode>node --help
Usage: node [options] [ -e script | script.js ] [arguments]
...

Ngay dòng đầu tiên là cách để chạy một file node, chỉ đơn giản là ghi lệnh node <tên file> ra là được, nếu muốn có thể thêm một số tùy chọn (options) và tham số đi kèm (arguments).

Bạn có thể dùng bất cứ trình editor nào để viết code đều được. Dĩ nhiên là chúng ta nên dùng những editor có chức năng hiển thị code (tức là có thể in màu những từ khóa như Notepad++…) để làm việc cho dễ.

Ví dụ:

var fs = require('fs');
var files = fs.readdirSync('.');
for (fn in files) {
    console.log(files[fn]);
}

Chúng ta tạo một file có tên ls.js với đoạn code như trên. File này mình đặt ở thư mục C:\, bạn có thể đặt ở đâu cũng được, tốt nhất là nên tạo thư mục riêng để đặt cho dễ quản lý.

Tiếp theo chúng ta chạy file đó bằng cách gõ lệnh:

C:>node ls.js
Intel
Logs
PerfLogs
Program Files
Program Files(x86)
Users
Windows

Đoạn code trên làm công việc liệt kê danh sách các file và thư mục của thư mục hiện tại, tức là thư mục chứa file ls.js, nếu bạn đã từng dùng các hệ điều hành Unix thì bạn cũng biết là lệnh ls là lệnh có chức năng tương tự có trong các hệ điều hành đó cho nên mình mới đặt là ls.js.

Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết chức năng của từng dòng code ở các bài sau. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách truyền tham số vào khi chạy. Đoạn code trên sửa lại như sau:

var fs = require('fs');
var dir = '.';
if (process.argv[2])
    dir = process.argv[2];
var files = fs.readdirSync(dir);
for (fn in files) {
    console.log(files[fn]);
}

Khi chạy chúng ta có thể thêm tham số là đường dẫn một thư mục bất kì vào sau tên file. Ví dụ:

C:>node ls.js C:\Windows
addins
appcompat
AppPatch
AppReadiness
assembly
...

Khi chạy, đường dẫn C:\Windows sẽ được truyền vào một biến mảng toàn cục có tên là process.argv, mảng này luôn luôn chứa ít nhất là 2 phần tử, phần tử đầu tiên là đường dẫn đến file node.exe trong thư mục cài đặt Node, phần tử thứ 2 là đường dẫn đến file sẽ được dịch để chạy, ở đây là file ls.js, và các phần tử tiếp theo nếu có, ở đây là C:\Windows.

Tạo web server

Vì Node được phát minh để làm web nên hầu hết chúng ta sẽ viết web server rất nhiều trong suốt series này. Ở đây chúng ta sẽ viết một đoạn code nhỏ để kiểm tra thử:

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
    res.writeHead(200, {'Content-Type' : 'text/plain'});
    res.end('Hello, World\n');
}).listen(8124, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:8124');

Chúng ta tạo một file có tên app.js và viết đoạn code trên vào. Sau đó chạy:

C:>node app.js
Server running at http://127.0.0.1:8124

Đây chỉ là một đoạn code đơn giản, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm sau. Sau khi đã chạy thì chúng ta có thể mở trình duyệt lên và trỏ đến 127.0.0.1:8124 hoặc localhost:8124 để xem chuỗi trả về của server.

capture

Bạn cũng lưu ý là đoạn code trên sẽ chạy vô thời hạn cho đến khi chúng ta ngắt chương trình (như bấm Ctrl+C trong terminal) chứ không giống như các đoạn code trước là chạy xong thì kết thúc.

Phần mềm quản lý gói – npm

Bản thân Node không có gì đặc sắc, chỉ là một trình biên dịch JavaScript với một vài thư viện nhập xuất bất đồng bộ. Lý do Node phát triển mạnh là vì nó là mã nguồn mở, đặc trưng của mã nguồn mở là cộng đồng hỗ trợ rất lớn, có rất nhiều coder ngoài viết thư viện hỗ trợ cho Node. Bản thân Node có một phần mềm quản lý các gói thư viện này đó là npm. Chúng ta có thể tải các gói thư viện về và sử dụng ngay một cách dễ dàng với npm.

Ở các phiên bản cũ thì chúng ta phải cài npm riêng khi cài Node, còn đối với các phiên bản mới thì khi chúng ta cài Node thì npm cũng đã được cài sẵn rồi.

Chúng ta sẽ thử cài gói hexy với npm, đây là một công cụ cho phép xem địa chỉ bộ nhớ của từng byte trong một file dưới dạng số hệ 16. Để cài một gói thì chúng ta chạy lệnh npm install [tùy chọn] <tên gói>:

C:>npm install -g hexy
C:\Users\PhoCode\AppData\Roaming\npm\hexy -> C:\Users\PhoCode\AppData\Roaming\npm\node_modules\hexy\bin\hexy_cmd.js
hexy@0.2.7 C:\Users\Gigabyte\AppData\Roaming\npm\node_modules\hexy

Tùy chọn -g cho biết gói này được cài đặt toàn cục (globally), tức là ai cũng có thể dùng.

Sau đó chúng ta chạy thử gói này, ví dụ:

C:>hexy ls.js
00000000: 636f 6e73 6f6c 652e 6c6f 6728 7072 6f63 console.log(proc
00000010: 6573 732e 6172 6776 5b30 5d29 3b0d 0a63 ess.argv[0]);..c
00000020: 6f6e 736f 6c65 2e6c 6f67 2870 726f 6365 onsole.log(proce
00000030: 7373 2e61 7267 765b 315d 293b 0d0a 7661 ss.argv[1]);..va
00000040: 7220 6673 203d 2072 6571 7569 7265 2827 r.fs.=.require('
00000050: 6673 2729 3b0d 0a76 6172 2064 6972 203d fs');..var.dir.=
00000060: 2027 2e27 3b0d 0a69 6620 2870 726f 6365 .'.';..if.(proce
00000070: 7373 2e61 7267 765b 325d 290d 0a20 2020 ss.argv[2]).....
00000080: 2064 6972 203d 2070 726f 6365 7373 2e61 .dir.=.process.a
00000090: 7267 765b 325d 3b0d 0a76 6172 2066 696c rgv[2];..var.fil
000000a0: 6573 203d 2066 732e 7265 6164 6469 7253 es.=.fs.readdirS
000000b0: 796e 6328 6469 7229 3b0d 0a66 6f72 2028 ync(dir);..for.(
000000c0: 666e 2069 6e20 6669 6c65 7329 207b 0d0a fn.in.files).{..
000000d0: 2020 2020 2f2f 636f 6e73 6f6c 652e 6c6f ....//console.lo
000000e0: 6728 6669 6c65 735b 666e 5d29 3b0d 0a7d g(files[fn]);..}
000000f0: 0d0a ..

Nếu máy của bạn in ra mấy dòng tương tự như trên thì gói hexy đã được cài đặt thành công.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Thông báo cho tôi qua email khi
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments