OpenGL – Transformation phần 2


Được đăng vào ngày 14/03/2018 | 0 bình luận

Trong phần này chúng ta sẽ code các phép biến đổi cơ bản đã học.

Tải video tại đây: https://goo.gl/5XgDDH

Được đăng vào ngày 14/03/2018