Ebook Django


Được đăng vào ngày 23/03/2018 | 0 bình luận

Mình tập hợp một số ebook về Django cho các bạn tham khảo thêm. Tất cả đều là tiếng Anh hết, hiện tại số lượng tài liệu tiếng Việt rất hiếm.

Các bạn nhấp vào link để tải sách và source code (nếu có). Nếu link sai hãy gửi mail báo cáo vào support@phocode.com

Chúc các bạn học tốt

Django By ExamplePDF | Source code

Beginning Django E-Commerce: PDF

Django Design Patterns and Best Practices: PDF

Learning Django Web Development: PDF

Lightweight Django: PDF

Web Development With Django Cookbook 2nd Edition: PDF | Source code

Được đăng vào ngày 23/03/2018