Angular – Cài đặt

3.2/5 - (4 votes)

Đầu tiên chúng ta sẽ cần cài Node.js vì chúng ta sẽ cài Angular thông qua hệ thống npm, ngoài ra trong npm còn có gói TypeScript, nếu thích thì bạn có thể cài các trình biên dịch khác cũng được, chẳng hạn như trong VisualStudio, Sublime, Emacs… cũng có trình để dịch TypeScript.

Để cài đặt Node.js thì bạn có thể xem bài này, ở đây mình dùng Node phiên bản 4.5.0.

Cài TypeScript

Sau đó bạn mở Command Prompt (cmd) trên Windows ra và gõ lệnh npm install -g typescript để node cài đặt gói typescript.

C:\>npm install -g typescript

Ở đây phiên bản typescript của mình là phiên bản 2.1.4

Cài Angular CLI

Bản thân Angular chỉ là một thư viện Javascript mở rộng dành cho Node.js chứ không phải một ứng dụng hoàn toàn, tuy nhiên nhóm phát triển Angular đã viết thêm gói Angular CLI là một chương trình dòng lệnh để hỗ trợ chúng ta tạo project, thêm file, xóa file, khởi động project… một cách dễ dàng.

Bạn mở Command Prompt (cmd) lên và gõ lệnh sau để cài gói Angular CLI vào npm:

npm install -g @angular/cli

npm sẽ tải và cài bộ thư viện này về máy của bạn, bộ Angular CLI này khá lớn nên quá trình này sẽ mất một lúc.

Sau khi hoàn tất thì bạn có thể tạo một project Angular bằng cách chạy lệnh

ng new my-app

Trong đó my-app là tên project, Angular sẽ tạo một thư mục có tên my-app và tạo một số file cần thiết, chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng sau.

Để chạy project này thì chúng ta dùng lệnh cd để chuyển thư mục hiện hành trong CMD vào thư mục project rồi chạy lệnh sau:

ng serve --open

Angular sẽ khởi động server tại địa chỉ http://localhost:4200 và dòng chữ app works sẽ hiển thị trên trình duyệt.

Quickstart

Quickstart là một project Angular mẫu, gồm những file cần thiết dành cho một project Angular, thay vì ngồi tạo project và từng file bằng tay thì chúng ta có thể lấy bộ source của quickstart từ trang GitHub để dùng cũng được.

Nếu bạn có cài Git trên máy thì chỉ cần mở Command Prompt (cmd) lên, chuyển đến thư mục mà bạn muốn cài bằng lệnh cd, sau đó gõ lệnh

git clone https://github.com/angular/quickstart.git quickstart

 là được, và chúng ta sẽ được một thư mục có tên quickstart.

Nếu không cài Git thì bạn có thể download và giải nén tại địa chỉ:

https://github.com/angular/quickstart/archive/master.zip

Sau đó bạn chuyển thư mục hiện tại trong Command Prompt vào thư mục quickstart đó rồi chạy lệnh npm install để npm cài các module cần thiết, vậy là đã xong.

Để chạy được project này thì trong Command Prompt bạn dùng lệnh npm start.

Angular sẽ tự mở trình duyệt đến địa chỉ http://localhost:3000, và bạn sẽ thấy kết quả như hình dưới.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Thông báo cho tôi qua email khi
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments